Go to Top

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging - KoenDePauw.be

Voorkomen is beter dan genezen. Een branddetectiesysteem in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een vroeg stadium en op betrouwbare wijze te signaleren, zodat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en er maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier en inventaris veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade ten gevolge van brand worden beperkt c.q. voorkomen .

Het signaleren/melden van brand door de detector of door het gebruik van de handbrandmelder dient dus altijd gevolgd te worden door acties, die gericht zijn op de beperking van ongevallen en schade en op de bestrijding van de brand.

Wist u dat er in iedere woning tenminste één rookmelder dient geplaatst te worden?

Fiscaal voordeel? klik hier! //    Wetgeving? Klik hier!